มากกว่าสักการะบูชา แต่ลิขิตชะตาด้วยพลังศาสตราวุธแห่งพระองค์

จากการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์พระพิฆเนศมานานหลายปีของ โหรวิศวะ อาจารย์จรูญ ทำให้ค้นพบว่า พระพิฆเนศที่พวกเราบูชาอยู่ทุกวันนี้ พระองค์ท่านมีหลายปาง โดยแต่ละปางก็ถือศาสตราวุธไม่เหมือนกัน บ้างก็ถือดอกบัว ถืองา ถือขนม ถืออาวุธ โดยเฉพาะการถือศาสตราวุธของพระองค์ก็ไม่ได้เหมาะสมกับทุกคน เช่น พระพิฆเนศปางหริทา ที่ทั้ง 4 กร ทรงอาวุธ บ่วงบาศ ขนมลาดู และงา ปางนี้เหมาะสมกับคนที่เป็นผู้บริหาร หรือจะเป็นพระพิฆเนศ ปางพระตันติ ที่พระกรทรงขวาน คนโท ประคำและงา ปางนี้เหมาะกับท่านที่ต้องการเสริมเรื่องทรัพย์สินเงินทอง เป็นต้น

ด้วยเหตุที่กล่าวมานึ่ จึงเป็นที่มาของความคิดที่ว่า หากในพระกรขององค์พระพิฆเนศทั้ง 4 สามารถปรับเปลี่ยนศาสตราวุธตามความต้องการของผู้ที่จะบูชา เพิ่มเสริมเรื่องราวที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัน โดยบูชาองค์พระพิฆเนศแค่พระองค์เดียว ก็สามารถเสริมดวงชะตาได้ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการงาน การเงิน ความรัก หรือเสริมดวงเรื่องสุขภาพ คงจะดีไม่น้อย

ดังนั้น ทางโหรวิศวะ อาจารย์จรูญ จึงได้ค้นคว้าเพิ่มเติมถึงศาสตร์แห่งดวงดาว และผสมผสานเข้าไปในศาสตราวุธขององค์พระพิฆเนศ เพื่อเสริมดวงชะตาของผู้ที่บูชาให้ดียิ่งขึ้น เมื่อมีแนวความคิดแล้ว ขั้นตอนถัดมาคือตามหาโรงงานหรือช่างที่มีประสบการณ์ เพื่อรังสรรค์ผลงานชิ้นนี้ออกมาให้ได้อย่างปราณีตและตรงตามที่ต้องการที่สุด จนได้พบกับนายช่างสุชาติ แห่งร้านอู่ทอง ที่ตอบโจทย์ตรงจุดนี้ จากนั้นก็ช่วยกันคิดและปรับแก้องค์พระพิฆเนศพระองค์นี้จนลงตัวที่สุด โดยใช้เวลากว่า 8 เดือน

นี่เป็นที่มาขององค์พระพิฆเนศ ปางมงคลชีวิต ผลงานอันทรงคุณค่าของโหรวิศวะ อาจารย์จรูญ ที่ในพระกรทั้ง 4 ขององค์พระพิฆเนศ สามารถปรับเปลี่ยนศาสตราวุธได้ถึง 15 ชนิดโดยใช้เทคนิคพิเศษที่ไม่ว่าพระกรไหน ก็จะสามารถถืออาวุธทั้ง 15 ชนิดได้ เพื่อที่ให้ท่านสามารถบูชาพระองค์ไปพร้อมกับการขอพรเพื่อลิขิตชะตาของท่าน ไปพร้อมๆ กัน โดยผลงานชิ้นนี้ออกแบบเป็นศิลปะนูนสูง พร้อมกรอบไม้และฐานตั้ง ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด คอนโด หรือพื้นที่ที่มีจำกัด ท่านก็จะสามารถตั้งบูชาพระองค์ท่านได้โดยไม่มีข้อจำกัดอีกต่อไป

ชื่อผลงานพระพิฆเนศ ปางมงคลชีวิต
ขนาดขนาดองค์พระ กว้าง 26 x 34 เซนติเมตร หน้า 4.5 เซนติเมตร
ขนาดพระองค์รวมฐาน กว้าง 44 x 38 เซนติเมตร หน้า 16 เซนติเมตร
วัสดุองค์พระพิฆเนศ – เนื้อทองร่ำอุ (Bronze)
ศาสตราวุธ – เนื้องทองร่ำอุชุบทอง
จัดทำโดยโหรวิศวะ อาจารย์จรูญ ลือจันทึก ชมรมดวงมงคลชีวิต
ศิลปินนายช่าง สุชาติ กิจทรานนท์ (ชาติเชิงช่าง ร้านอู่ทอง)
พิธีผ่านพิธีกรรมทางพราหมณ์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
ราคาเช่าบูชาองค์พระพิฆเนศ พร้อมศาสตราวุธ 4 ชนิด – 8,666 บาท
องค์พระพิฆเนศลงสีทอง พร้อมศาสตราวุธ 4 ชนิด – 11,688 บาท
เช่าบูชา

ศาสตราวุธทั้ง 15 ชนิด

ประมวลภาพพิธีกรรม

เช่าบูชา