ดาวอาทิตย์ || ดาวจันทร์ || ดาวอังคาร
ดาวพุธ || ดาวพฤหัสบดี || ดาวศุกร์
ดาวเสาร์ || ดาวราหู || ดาวเกตุ || ดาวมฤตยู

ความหมายของดาวเกตุ
ปรัชญาดาว : ดูอายุยืน ดูส่งเสริมดูเกตุ
ทิศ : ทิศตะวันตก เริ่มต้นที่ 247.5 องศา ถึง 292.5 องศา
ธาตุประจำดาว : ธาตุอากาศธาตุ
สีและอัญมณี : โป่งขาม ทองคำ ไหมทอง ทรงกลมนูน

ลักษณะเด่นของดาวเกตุ
อาจเป็นเด็กพิการมาตั้งแต่กำเนิด ชอบเอาแต่ใจตัวเอง ชอบทำให้คน อื่นหัวเราะ หัวโหนก ผมขาว ขี้เกียจ ชอบดื่ม ชอบแข่งขัน

กายวิภาคของดาวเกตุ
อวัยวะ : นิ้วนางข้างซ้าย เส้นผม  หัวโหนกใส หน้าผากกว้าง 
โรคภัย : เนื้องอก พาร์กินสัน โรคประสาท

อาชีพและสถานที่
นักการทูต เสนาธิการ นักบิน ร้านทอง วัดอาราม ศาลเจ้า โบสถ์ กระทรวงไอซีที ไอทีคอมพิวเตอร์  นักบวช ศูนย์ติวเตอร์ กระทรวง วิทยาศาสตร์  สถานที่ประกอบศาสนพิธี  นักวิทยาศาสตร์ ดีไซเนอร์

สัญลักษณ์ของดาวเกตุ
อัญมณีสีขาว สีทอง รูปเทพ ฮกลกซิ่ว กุมารทอง ขนม พระสังกจายน์ พระสีวลี แท่งทอง เทพแปดเซียน เจ้าแม่กวนอิม

สิ่งศักดิ์สิทธิ์
พระพุทธรูป :พระสีวลี พระสังกัจจายน์ พระมาลัย  
พระประจำทิศ : เทพอารักษ์ประจำร่างกาย โลกเบื้องบนทั้งสวรรค์
เทพฝ่ายไทย : ท้าววิรูปักษ์ เทพเทพาอารักษ์ที่เป็นสีทอง กุมารทอง
เทพฝ่ายจีน :  เจ้าแม่กวนอิม 
เทพฝ่ายสากล : เทพเนปจูน (Neptune)

ดาวอาทิตย์ || ดาวจันทร์ || ดาวอังคาร
ดาวพุธ || ดาวพฤหัสบดี || ดาวศุกร์
ดาวเสาร์ || ดาวราหู || ดาวเกตุ || ดาวมฤตยู