ผูกดวงวางลัคนา

โปรแกรมอยู่ระหว่างพัฒนา อาจแสดงผลตัวเลขดาวเพี้ยนในหน้าจอโทรศัพท์มือถือบางรุ่น
พัฒนาและคำนวณโปรแกรมผูกดวง ตามหลักคัมภีร์สุริยยาตร์
โดย โหรวิศวะ อาจารย์จรูญ ลือจันทึกและทีมงาน