คลิ๊กเพื่อเช่าบูชา

คลิ๊กเพื่อเช่าบูชา

รูปยันต์ชื่อยันต์ความหมาย
ยันต์มงกุฏเป็นการประกอบอักขระ นะโมพุทธายะ เพื่อเป็นสิริมงคล ช่วยป้องภัยทั้งปวง
ยันต์นโมสุดยอดแห่งยันต์ ใส่กระเป๋าติดตัว เสริมทรัพย์ ป้องกันภัย ให้ตั้งจิตอธิษฐานขอโชคลาภและความสำเร็จ ช่วยให้สมความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการ
ยันต์พระอิติปิโส 8 ทิศเป็นการประกอบอักขระลงยันต์ ให้เป็นจักรราศี เพื่อครอบคลุม ทุกทิศทุกทาง ทั้งดินน้ำลมไฟ อากาศบนบกแลในน้ำ ก่อกำเนิดเป็นยันต์คงทน แคล้วคลาด ป้องกันภัยจากศาสตราวุธต่างๆ เสริมทับด้วย เมตตามหานิยม
ยันต์มหาอุจด้วยอำนาจวาสนาบารมี ของยันต์มหาอุจ ติดตัวไว้เพื่อป้องกันภัย สัพพะอุปัททะวะอันตราย ต่างๆ จะไม่มากระทบกายและจิต ของผู้มีศรัทธา  
ยันต์กลีบบัวเป็นการ เคารพ บูชา นอบน้อมต่อ พระอรหันต์ทั้ง 8 พระองค์ และบูชาเทวดานพเคราะห์ทั้ง 9 พระองค์ ด้วยแรงศรัทธามุ่งมั่นทำให้เกิด ความเจริญ รุ่งเรือง ไม่มีที่สิ้นสุด
ยันต์เมียไม่ลืมผัวส่งเสริมความรัก เมตตามหานิยม อยากได้ไม่รู้เบื่อ
ยันต์พระฉิมพลีเป็นยันต์ พลิกชีวิต ซื้อง่ายขายคล่อง ทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ร่ำรวยเป็นเศรษฐี หนุนด้วยอักขระ เมตตามหานิยมแก่คนทั้งปวง
ยันต์ผัวเมียดีกันเป็นยันต์หนุน แรงปรารถนา ให้วาสนามาจรพบกัน ให้ความรักผูกพันสมหวังไม่รู้ลืม
บันทึกดวงชะตาจักรราศี สำหรับเขียนดวงชะตาของผู้ที่บูชา หรือตำแหน่งดาวต่างๆ


นะโมพุทธายะ – พระพุทธเจ้า 5 พระองค์คุ้มครอง
นะ – คือ พระกกุสันธพุทธเจ้า 
โม – คือ พระโกนาคมพุทธเจ้า
พุท – คือ พระกัสสปพุทธเจ้า
ธา – คือ พระศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า
ยะ – คือ พระอริยเมตตรัยพุทธเจ้า นะมะพะทะ – เป็นการปรุงธาตุทั้ง 4 อันได้แก่ ดิน-น้ำ-ไฟ-ลม 
นะ – คือ ธาตุน้ำ ช่วยเรื่องมหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม 
มะ – คือ ธาตุดิน ช่วยให้อยู่ยงคงกระพันชาตรี
พะ – คือ ธาตุไฟ ช่วยป้องกันภูติ ผี ปีศาจ
ทะ – คือ ธาตุลม ช่วยกำบัง คงทน แคล้วคลาด ปลอดภัยจะภะกะสะ – เสริมพลังธาตุทั้ง 4
จะ – เสริมพลังธาตุน้ำ ทำให้วาจาศักดิ์สิทธิ์
ภะ – เสริมพลังธาตุดิน ทำให้มีความมั่นคง
กะ – เสริมพลังธาตุไฟ ทำให้มีชื่อเสียง
สะ – เสริมพลังธาตุลม ทำให้เจริญรุ่งเรืองนะมะอะอุ – สร้างเสริมหนุนธาตุแก้วครอบจักรวาล
นะ – คือ แก้วมณีโชติรส (แก้วสารพัดนึก)
มะ – คือ แก้วไพฑูรย์ (ช่วยหนุนความคิด-การพูด)
อะ – คือ แก้ววิเชียร (ทำให้จิตใจหนักแน่นมั่นคง ป้องกันภัยทั้งปวง)
อุ – คือ แก้วปัทมราชมหาราชา (โชค ลาภ วาสนา ค้าขาย หน้าที่การงาน)
คลิ๊กเพื่อเช่าบูชา